Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Естетичне виховання молодших школярів засобами живопису

200 

Код работы: К 00042
Дисциплина: Педагогика начальной школы
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 38
Источников литературы: 35

Описание

Курсова робота розглядає педагогічні умови естетичного виховання молодших школярів засобами живопису на уроках художнього циклу.

ВСТУП

Актуальність роботи. Проблема естетичного виховання дітей перебуває в центрі уваги вчених і педагогів. Для більшої ефективності естетичного виховання, як зазначає С. Герасимов, слід застосовувати комплексний підхід: «… система естетичного виховання повинна вибудовуватися так, щоб в процесі впливу на дитину різні види мистецтв постійно взаємодіяли між собою ». Б. Ліхачов підкреслював, що саме в цьому віці здійснюється інтенсивне формування ставлення до світу, яке поступово перетворюється на властивості особистості.

Живопис, як безпосередній відгук душі людини, відображення його внутрішній світу, є засобом в процесі формування естетичного ставлення до навколишньої дійсності. Вдивляючись у твір живопису, людина отримує можливість навчатися знанню про життя, розумінню і любові до світу.

Формування естетичного ставлення у дітей дієво і ефективно відбувається на уроках образотворчого мистецтва.

Питання естетичного виховання аналізували відомі педагоги А. Макаренко, В. Сухомлинський, К. Ушинський, С. Шацький.  Сучасні вчені Є. Антонович, О. Глузман, О. Дем’янчук, І. Зязюн, В. Кузь, С. Мельничук, Н. Миропольська, О. Михайличенко, О. Олексюк, Г. Падалка, О. Рудницька, В. Титаренко, А. Троцко, В. Швирка, Г. Шевченко.

Сприйняття творів живопису передбачає активну інтелектуальну та емоційно-творчу діяльність. при повторному або багаторазовому спілкуванні дітей з твором мистецтва відбувається розширення естетичного, культурного, морального потенціалу дітей, а різноманітність підходів, методів і новизна, використовувана педагогом, веде до збагачення естетичного сприйняття. Важливо використовувати в роботі з дітьми спостереження навколишнього світу і творів мистецтва, зіставлення їх із власними переживаннями, важливо розвивати у дітей уміння розповідати і передавати свої враження за допомогою живопису.

З усього вищесказаного, можна припустити, що, залучаючи молодшого школяра до багатющого досвіду людства, накопиченому в живописі, можна виховати високоморальну, освічену, різнобічно розвинену людину.

Це припущення і визначило тему нашого дослідження: «Естетичне виховання молодших школярів засобами живопису».

Мета – теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити процес естетичного виховання молодших школярів засобами живопису.

Предмет дослідження – живопис як засіб естетичного виховання молодших школярів.

Об’єкт дослідження − процес естетичного виховання молодших школярів.

Завдання:

  1. Визначити сутність естетичного виховання.
  2. Виявити особливості естетичного виховання в молодшому шкільному віці.
  3. Проаналізувати живопису як засіб естетичного виховання.
  4. Визначити естетичну сутність живопису.
  5. Підібрати твори живопису до уроків образотворчого мистецтва.
  6. Виявити методичні особливості організації живопису молодших школярів.
  7. Дати характеристику реалізації естетичного виховання засобами живопису на уроках художнього циклу.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.