Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Значення театралізованої діяльності для естетичного виховання дошкільників

200 

Код работы: К 00047
Дисциплина: Дошкольная педагогика
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 40
Источников литературы: 31

Описание

Курсова робота досліджує стан використання театралізованої діяльності в естетичному вихованні дошкільників. Надані методичні рекомендації.

ВСТУП

Естетичне виховання − найважливіша сторона виховання дитини. Воно сприяє збагаченню чуттєвого досвіду, емоційної сфери особистості, впливає на пізнання моральної сторони дійсності (відомо, що для дошкільника поняття «гарний» і «добрий» майже ідентичні), і підвищує пізнавальну активність, навіть впливає на фізичний розвиток. Результатом естетичного виховання є естетичне розвиток. Сучасна педагогіка визначає естетичне виховання як розвиток здатності сприймати, відчувати, розуміти прекрасне в житті і в мистецтві, як виховання прагнення самому брати участь в перетворенні оточуючого світу за законами краси, як залучення до художньої діяльності і розвиток творчих здібностей.

Питаннями естетичного виховання дошкільнят займалися такі вчені як Р. Рошаль, С. Шацька, М. Румер, Н. Преображенський, Н. Доломанова та ін.

Особлива роль в естетичному вихованні відводиться мистецтву. Хвилюючи і радуючи, воно розкриває перед дітьми соціальний сенс життєвих явищ, примушує їх пильніше вдивлятися в оточуючий світ, спонукає до співпереживання, до засудження зла.

В.А.Сухомлинський говорив: «Чуйність, сприйнятливість до краси в дитячі роки незрівнянно глибші, ніж у більш пізні періоди розвитку особистості. Потреба у прекрасному затверджує моральну красу, породжуючи непримиренність до всього вульгарного та потворного».

Театральне мистецтво – один з самих демократичних видів мистецтва для дітей, він дозволяє вирішити безліч актуальних проблем сучасної педагогіки і психології, пов’язані з художньою освітою та вихованням дітей;формуванням естетичного смаку; моральним вихованням; розвитком комунікативних якостей особистості; вихованням волі, розвитком пам’яті, уяви, ініціативності, фантазії, мови (діалогу і монологу); створенням позитивного емоційного настрою, зняттям напруження, вирішенням конфліктних ситуацій через гру.

У наш час дуже важливо приділяти особливу увагу естетичному вихованню дітей, тому, що навколишній світ дуже різнобічний і діти повинні мати певні еталони вже у дошкільному віці, тому ця тема є актуальною.

Мета дослідження:науково обґрунтувати позитивний вплив театралізованої діяльності на естетичне виховання дошкільників.

Об’єкт дослідження:театралізована діяльність як засіб естетичного виховання.

Предмет дослідження:театралізована діяльність дошкільників.

Гіпотеза дослідження:використання театралізованої діяльності сприяє естетичному вихованню дошкільників.

Завдання дослідження:

  1. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначити роль театралізованої діяльності в естетичному вихованні дошкільників.
  2. Визначити загальні прийоми керівництва театралізованою діяльністю дошкільників.
  3. Визначити стан організації театралізованої діяльності у КЗО ДНЗ №270 м. Дніпропетровська та надати методичні рекомендації вихователям.
  4. Визначити шляхи безпеки життєдіяльності під час роботи з дошкільниками під час формування позитивного відношення дошкільників до шкільного навчання в КЗО ДНЗ №270.

Методи дослідження: теоретичні методи (бесіда, аналіз наукової та методичної літератури з досліджуваної проблеми), емпіричні методи (спостереження та інші).

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.