Робота з сім’єю у сфері екологічного виховання дітей дошкільного віку

200 

Код работы: К 00130
Дисциплина: Педагогика начальной школы
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 35
Источников литературы: 44

Описание

У курсовій роботі описане дослідження ролі сім’ї у екологічному вихованні дітей особливості стилю виховання та педагогічних умов сімейного виховання.

ВСТУП

У невеселій гамі наших сьогоднішніх переживань все виразніше проглядається тривога екологічна. Екологічна освіта та виховання в останні роки стали не бажаними, а необхідними. Це викликано різким погіршенням середовища нашого існування, а в результаті – зниженням рівня життя людей.

Здоров’я людини на 20% залежить від екологічних умов, на 80% визначається спадковістю, і змінити в сприятливу сторону ми можемо тільки перший компонент. Основна мета екологічної освіти та виховання полягає у формуванні відповідальності за стан навколишнього середовища. Вона має супроводжувати людину протягом усього життя. З раннього дитинства необхідно формувати почуття емоційної близькості зі світом живої природи, сприяти розумінню цілісної картини світу.

Проблема екологічного виховання дошкільників не надумана, і рішення її стало одним із пріоритетних завдань сучасної дошкільної освіти. Саме природі відводиться особлива роль у формуванні особистості дитини, тому що вона оточує малюка з перших днів його життя. Дитина знайомиться з природою ще до того, як скаже свої перші слова і зробить самостійні кроки.

Отже, одним з найважливіших завдань сучасного дошкільного закладу є екологічне виховання. Але це завдання неможливо реалізувати тільки в дитячому садочку, необхідна тісна співпраця з сім’єю. Сім’я, як середовище розвитку особистості, має великий вплив на формування основ екологічного світогляду людини. І як би не намагалися педагоги прищепити навички екологічної культури, без взаємодії з сім’єю це зробити неможливо.

У той же час між цілями колективу дитячого садка і цілями, які ставлять перед собою батьки, часто виникають суперечності. Особливість батьків як об’єкта екологічної просвіти полягає в тому, що у них самих уже сформований певний світогляд, який, як правило, базується на споживчому ставленні до навколишнього світу. Крім того, тимчасовий інтерес батьків сконцентрований в області навчання, а не розвитку дитини.

Багато вихователів відзначають зневажливе ставлення батьків до вимог, які вони пропонують дітям в дошкільному закладі в контексті екологічної освіти.

Розрив між вимогами, що висуваються до дитини в дошкільному закладі, і вимогами батьків робить екологічне виховання вкрай неефективним, негативно впливає на мотивацію її вчинків, створює ситуацію психологічного дискомфорту.

Отже, для успішного здійснення процесу екологічного виховання дошкільнят необхідна розробка системи співробітництва та взаємодії ДНЗ з сім’єю. Така система включає певний зміст, методи і форми роботи, а також створення умов для постійного спілкування дітей з природними об’єктами. це відбудеться при наявності екологічної свідомості у дорослих, готовності педагогів здійснювати на практиці екологічне виховання дітей, пропагувати екологічні знання серед батьків і залучати їх до спільної діяльності.

Різні аспекти проблеми екологічного виховання дошкільників досліджували такі педагоги, як Н. М. Горопаха, Н. М. Кот, З. П. Плохій та ін.

У формуванні екологічних уявлень велике значення мають використовувані форми та методи. Даний аспект екологічного виховання вивчали І. Д. Звєрєв, О. В. Король, Г. П. Пустовит, І. Т. Суравєгіна, В. В. Червонецький та інші.

Проаналізувавши літературу, можемо зробити висновок, що не дивлячись на важливість у процесі екологічного виховання саме роботи з сім’єю, недостатнім є методичне забезпечення цього процесу. Враховуючи дане протиріччя, ми визначили тему нашого дослідження: «Робота з сім’єю у сфері екологічного виховання дітей дошкільного віку».

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити доцільність впровадження роботи з сім’єю у сферу екологічного виховання дітей дошкільного віку.

Завдання дослідження:

  1. Проаналізувати сутність проблеми екологічного виховання дітей дошкільного віку у психолого-педагогічній літературі.
  2. Розкрити сутність шляхів, засобів і методів екологічного виховання дошкільників
  3. Виявити роль роботи з сім’єю у контексті екологічного виховання дітей дошкільного віку.
  4. Провести дослідження ролі сім’ї у екологічному вихованні дітей дошкільного віку.
  5. Експериментально впровадити роботу з сім’єю у сфері екологічного виховання дошкільників.
  6. Проаналізувати результати проведеної роботи.

Об’єкт дослідження – процес екологічного виховання дошкільників.

Предмет дослідження – робота з сім’єю у сфері екологічного виховання дітей дошкільного віку.

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що робота з сім’єю буде доцільною і сприятиме екологічному вихованню дошкільників за таких умов: систематична робота з передачі батькам знань, формування уявлень і практичних умінь у різних областях сімейного виховання; спільна діяльність батьків і дітей.

Методи дослідження: теоретичніаналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми; порівняльний аналіз – для зіставлення підходів щодо визначення сутності ключових понять; узагальнення передового педагогічного досвіду щодо екологічного виховання дошкільників; емпіричні – педагогічний експеримент; математичні методи– для обробки результатів експерименту.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.