Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Діловий документ, основні види та особливості

250  220 

Код работы: К 00072
Дисциплина: Деловодство
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 30
Источников литературы: 15

Описание

У курсовій роботі описано особливості створення, використання та надання ділових документів. Дана класифікація ділових документів.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Розробка проблеми оформлення ділового документа, формування культури фіксації інформації документу в масштабах курсової роботи обумовлені об’єктивними причинами.

Для оформлення документів на допомогу службовцем щорічно видається безліч різноманітних посібників, вимоги до оформлення документів. Однак наукового обґрунтування для таких рекомендацій не пропонується ні користувачеві, ні професійно зацікавленій особі. В даний час будь-який документ оформляється по заданій структурі, вибір засобів оформлення традиційний, спирається виключно на буденно-практичне знання. Наукове пояснення вибору кольору шрифту, його форми, розміру, кольору бланка документа, на наш погляд, надасть можливість змінити традиціям на користь ефективності донесення документом інформації людині.

В системі відносин «документ – людина» визначальну роль відіграє фактор живої системи «людина». Індивідуальні психічні особливості людей не піддаються математичному прорахунку, тому в процесі зчитування інформації документу можуть виявитися абсолютно полярні властивості нервової діяльності з одержанням полярного ефекту. Завданням є оформлення документу таким чином, щоб при перекодуванні у звичні образи сприймаючою стороною його форма не створювала бар’єри при сприйнятті і розумінні, читання відбувалося з мінімальними втратами часу та інформації, на наш погляд, є підставою для проведення дослідження.

Мета дослідження полягає у теоретичному вивченні основних видів та особливостей ділового документу.

Завдання дослідження:

  1. Розглянути поняття «документ», «діловий документ», «службовий документ» та їх співвідношення.
  2. Привести класифікацію ділових документів.
  3. Охарактеризувати особливості створення, використання та надання ділових документів.

Об’єктом дослідження є діловий документ.

Предметом дослідження є основні види та особливості ділового документу.

Методи дослідження: для розв’язання поставлених завдань, та досягнення мети курсової роботи були використані загальнонаукові методи теоретичного рівня (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення науково-теоретичних та емпіричних даних).

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.