Діагностика навчальної мотивації учнів старших класів

150 

Код работы: К 00144
Дисциплина: Возрастная психология
Тип работы:Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 32
Источников литературы: 24

Описание

У курсовій роботі представлено дослідження навчальної мотивації учнів старших класів гуманітарного та математичного профілю.

ВСТУП

У зв’язку з мінливими умовами сучасного світу, не відстаючи, змінюється і система освіти. Освітні стандарти інтенсивно змінюються, доповнюються усе новими і новими положеннями. Вчителям, найчастіше, дається мало часу на адаптацію до нових освітніх стандартів. Адаптація відбувається і в учнів, і вони часто не можуть зрозуміти, навіщо потрібні ці зміни. Змінюється розподіл годин, з’являються нові вимоги до здачі державних іспитів, нові обов’язкові предмети та ін. Отже, у старшокласників (з майже сформованою самосвідомістю і світоглядною системою) може змінюватися ставлення до освітніх установ, вчителів, освітньої системи. Змінюються і самі мотиви навчання, змінюється ієрархія мотивів. І на сьогоднішній день, поки ми перебуваємо на стадії мінливості освітні стандарти, є важливим відстеження змін мотиваційної сфери старшокласників.

Навчальна мотивація – це те, що спонукає дитину йти в навчальний заклад, а також те, що визначає її бажання, цілі, мотиви в навчальній діяльності. Її зачатки виявляються у дитини з самого дитинства: в дитинстві і ранньому дитинстві батьки спонукають дитину всьому вчитися, головна мотивація дитини – схвалення і підтримка дорослих. У дошкільному періоді навчальну мотивацію також формують дорослі: вихователі, батьки, педагоги.

У початковій школі навчальна мотивація учнів багато в чому залежить від батьків і вчителів. Протягом всього періоду навчання в учнів можуть дуже часто змінюватися мотиви навчання. Зимова І. А. говорить про те, що навчальну мотивацію визначають безліч чинників: по-перше, освітній заклад і специфіка навчальної діяльності всередині нього; по-друге, організація самого освітнього процесу; по-третє, особливості самого учня; по-четверте, особливості педагога і його ставлення до учня; по-п’яте, особливості навчального предмета.

Наукові дослідження Л. І. Божович, А. К. Маркової, Д. Б. Ельконіна, В. В. Давидова присвячені дослідженню навчальної мотивації, яка є одним з факторів ефективності навчальної діяльності. У дослідженнях П. М. Якобсон, Л. І. Божович, М. В. Матюхіної представлено класифікацію груп мотивів.

Мотивацію як психічне явище досліджували такі вчені-психологи, як: А. Н. Леонтьєв, Б. І. Додонов, В. К. Вілюнас, В. С. Магун. Вони вважають, що мотивація має важливу роль при становленні особистості людини. У зарубіжній психології комплексне дослідження мотивації проведено А. Маслоу. Результати своїх досліджень вчений узагальнив у вигляді своєї теорії ієрархії потреб, що стала однією з основ при вивченні проблеми формування мотивації у людини до виконання тієї або іншої діяльності, в тому числі і навчальної.

Цінний внесок у вивчення проблеми впливу мотивації на розвиток розумових здібностей учнів вніс сучасний вчений Н. Ц. Бадмаева. Шкільна мотивація була одним з аспектів дослідження в психолого-педагогічних роботах А. Н. Леонтьєва, Л. І. Божовіч, В. І. Селіванова, А. І. Висоцького, К. М. Волкова, Н. В. Афанасьєвої, Д. Г. Левітеса, Х. Хекхаузена, В. К. Вілюнаса, Н. Ф. Тализіної. Комплексна розробка проблеми шкільної мотивації зроблена вченими А. К. Марковою, А. Б. Орловим, Л. М. Фрідманом, Т. А. Матісом, М. В. Матюхіною і Т. А. Сабліною, І. І. Вартановою. Увагу проблемі шкільної мотивації приділяли Л. К. Максімов, Н. Скороходова. Про формування пізнавальних інтересів учнів в школі писали І. Я. Лернер, Н. Г. Морозова, Г. І. Щукіна.

Таким чином, в науковій літературі та практичній діяльності склалося протиріччя між необхідністю діагностики навчальної мотивації сучасних старшокласників та практичною реалізацією цієї діяльності. Дане протиріччя зумовило вибір теми дослідження: «Діагностика навчальної мотивації учнів старших класів».

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальному дослідженні навчальної мотивації учнів старших класів.

Для досягнення поставленої мети були поставлені такі завдання:

  • виявити психологічні особливості розвитку (формування) особистості старшокласників
  • проаналізувати наукову літературу з питання дослідження мотивації навчальної діяльності старшокласників
  • визначити особливості навчальної діяльності старшокласників
  • організувати та описати процес обстеження навчальної мотивації учнів старших класів
  • проаналізувати результати обстеження навчальної мотивації учнів старших класів

Об’єктом дослідження є – навчальна мотивація учнів.

Предмет дослідження – діагностика навчальної мотивації старшокласників.

Гіпотезою дослідження стало припущення про те, що процес формування навчальної мотивації учнів старших класів буде ефективним з метою попередньої психологічної діагностика навчальної мотивації учнів.

Для досягнення мети і завдань дослідження використовувався комплекс загальнонаукових методів:

  • теоретичних: аналіз і синтез, порівняння, моделювання, класифікація (для теоретичного узагальнення основних понять теми дослідження)
  • метод конкретизації та систематизації теоретичних знань (для розробки завдань дослідження)
  • діагностичні: опитування, тестування (для збору фактичного матеріалу в ході дослідження)

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.