Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Авторські неологізми у збірці Лiни Костенко «Мадонна перехресть»

200 

Код работы: К 00030
Дисциплина: Украинская филология
Тип работы: Курсовая (теоретичская)
Количество страниц:
 30
Источников литературы: 25

Описание

У курсовій роботі розглядаються неологізми як лінгвістичне явище, способи їх творення та авторські неологізми у збiрцi Лiни Костенко «Мадонна перехресть».

ВСТУП

Неологічний бум останніх десятиліть знаходить яскраве відображення в публіцистиці, в мові засобів масової інформації і літературній критиці, які особливо швидко реагують на зміни в суспільному житті та мові.

Кількість робіт, присвячених аналізу стану української мови та дослідженню її лексичних новоутворень, настільки великий, що потребує систематизації.

Ця курсова робота присвячена проблемі авторських неологізмів, нових слів, зазвичай уведених в художній літературі і публіцистиці письменниками та журналістами для того, щоб підкреслити індивідуальні особливості стилю. Авторські неологізми надають тексту емоційну експресивність і виразність.

У курсовій роботі будуть детально розглянуті способи утворення авторських неологізмів у збірці Лiни Костенко «Мадонна перехресть», оскільки  знання цих способів є основним моментом при осмисленні значення нового слова.

Матеріалом для дослідження послужив збірник Лiни Костенко «Мадонна перехресть».

Об’єкт дослідження: неологізми в творах.

Предмет дослідження: особливості авторських неологізмів Лiни Костенко «Мадонна перехресть».

Метою роботи є аналіз авторських неологізмів Ліни Костенко у збірці «Мадонна перехресть».

Завдання курсової роботи :

  1. Дослідити теоретичні матеріали.
  2. Визначити загальні характеристики неологізмів як лінгвістичного явища.
  3. Роздивитися способи творення неологізмів.
  4. Проаналізувати особливості визначення авторських неологізмів у творах.
  5. Зробити огляд твору «Мадонна перехресть» на предмет авторських неологізмів.
  6. Проаналізувати авторські неологізми Ліни Костенко.

Методи дослідження: у процесі дослідження використовувався комплекс теоретичних методів: аналіз, синтез, узагальнення та систематизація.

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання його результатів учителями шкіл та викладачами вищих навчальних закладів, оскільки одержані висновки та узагальнення можуть бути використані в навчальному процесі під час вивчення української мови і літератури.

Курсова робота складається із змісту, вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.