Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Аналіз соціальних ролей та функцій чоловіка і жінки у сучасній сім’ї

120  90 

Код работы: К 00004
Дисциплина: Семейная психология
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 45
Источников литературы: 29

Описание

Курсова робота розглядає поняття сім’ї та гендерних ролей у сучасному суспільстві. Надається аналіз результатів емпіричного дослідження з теми.

ВСТУП

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю аналізу гендерної свідомості сучасних українців. Гендерні відносини складають один з найважливіших аспектів соціального і культурного життя суспільства та є важливим показником його цивілізованості. Сьогодні в умовах глобалізації соціальної реальності змінюється зміст і функції сімейних відносин, їх співвідношення з іншими елементами соціального простору. Структурні зрушення в економіці і зайнятості суспільства привели до істотних змін у всіх сферах життя соціуму і зокрема у внутрішньосімейному поділі домашньої праці.

Як показують західні та вітчизняні дослідження, в сучасному суспільстві набуває поширення егалітарний тип внутрішньосімейних відносин, коли різка диференціація праці між статями в сімейному і суспільному житті зникає, поступаючись місцем інтеграції подружніх ролей і високому ступені їх взаємозамінності. В основному це пов’язано з ростом професійної зайнятості та розширенням освіти жінок, в основі яких лежать не тільки економічні, а й значною мірою соціально-психологічні чинники.

Процес вивільнення з традиційного уявлення торкнулася не тільки жіночої ролі, а й чоловічої. Завдяки великій участі жінок в найманій праці чоловіки скидають ярмо ролі єдиного годувальника, звільняючись від тиску професії і повертаючись обличчям до сім’ї, дітей, тобто для чоловіків стає можлива інша зацікавленість і в професії і в родині [4, 56]

Загальна тенденція підвищення цінності особистості проявляється в активізації процесу індивідуалізації, який веде до зростання автономії індивідуальної поведінки щодо сформованих норм чоловічої і жіночої поведінки. Нові або «оновлені» чоловіки і жінки демонструють нові типи і моделі відносин один з одним, відповідно до яких принцип домінування і верховенства в подружніх стосунках змінюється орієнтаціями на партнерство і паритет. На думку І. С. Кона, «… ломка традиційного гендерного порядку закономірна і необоротна. Її причиною є не фемінізм, а нові технології, які роблять природні статеві відмінності менш значимими, ніж раніше» [12, с. 38].

Зміни в рольовій поведінці чоловіків і жінок безсумнівно пов’язані з мінливими нормативними еталонами маскулінності і фемінінності, які стають менш жорсткими і однозначними.

При розгляді питання про рольову поведінку чоловіків і жінок у науковій літературі основна увага, як правило, приділяється проблемам жінок, особливо, якщо мова йде про складність узгодження материнської та професійної ролі, сімейної та професійної самореалізації [7; 23]. Однак проблеми чоловіків в ролі батьків є не менш значущими та актуальними. Проблематика батьківства в контексті трансформаційних процесів у сфері гендерних відносин є в нашій країні найменш вивченої складовою сімейної взаємодії, отже вважаємо актуальною. обрану тему дослідження: «Аналіз соціальних ролей та функцій чоловіка та жінки у сучасній сім’ї».

Об’єкт дослідження: соціальні ролі та функції в сучасному суспільстві.

Предмет дослідження: соціальні ролі та функції чоловіка та жінки у сучасній сім’ї

Гіпотеза: ролі чоловіка і жінки у сучасній сім’ї відповідають функціям, які вони виконують.

Мета дослідження: полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальному вивченні особливостей прояву соціальних ролей та функцій чоловіка та жінки у сучасній сім’ї.

Завдання дослідження:

  1. Проаналізувати підходи до проблеми соціальних ролей та функцій чоловіка та жінки.
  2. Теоретично визначити особливості соціальних ролей та функцій чоловіка та жінки.
  3. Емпірично дослідити соціальні ролі і функції чоловіка та жінки у сучасній сім’ї.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.