Распродажа!

Совладаюча поведінка жінки в ситуації зради

400  300 

Код работы: Д 00095
Дисциплина: Семейная психология
Тип работы: Дипломная (практическая)
Количество страниц:
 45
Источников литературы: 50

Описание

У дипломному проекті представлено дослідження особливостей копінг-стратегій жінок, що пережили зраду у близьких стосунках.

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Соціокультурний запит сучасного суспільства незмінно пов’язаний з фокусуванням на соціально-психологічних процесах як у приватному житті людини, так і її включеності в суспільно-значиму активність – діяльність і спілкування.

Групові динамічні процеси в сім’ї як групі розглядаються як контекст трансформацій копінг-поведінки. Якщо сімейна динаміка – це зміни в сімейній системі в процесі життєвого циклу при проживанні сім’єю як системою і як малою групою послідовно етапів свого розвитку, то поряд і одночасно з нею інтенсивно розгортаються внутрішньосімейні групові динамічні процеси. По суті, вони є показниками соціального процесу інтенсивної взаємодії і взаємовпливу в сім’ї, які або інтегрують членів сім’ї, допомагають зберігати сімейну зв’язаність (когерентність), згоду, цілісність, або призводять до роз’єднаності членів сім’ї і розпаду їхніх стосунків. Дані процеси посилюються в періоди переживання сім’єю труднощів і загроз сімейним цінностям і життєдіяльності.

Стосунки чоловіків і жінок включають в себе не тільки позитивні емоції і почуття – прихильність, ніжність, любов. Негативні явища також дуже часті – зрада партнера, сварки, ревнощі.

Зрада партнера – це дуже поширене явище в багатьох країнах, важливість якої для людини важко переоцінити. Подальшу долю стосунків буває складно вирішити – зрада виступає як криза, яка змушує переосмислити існуючі зв’язки.

Актуальність даної теми обумовлюється її поширеністю, стресогенністю і відносно малою вивченістю. Нами досліджується совладаюча поведінка в конкретній важкій ситуації, яка загрожує психологічному комфорту, яка сприймається як важка. Совладання з нею вимагає чималих особистісних ресурсів. Таким чином, вивчення зради є важливим, тому що вона сильно і найчастіше негативно впливає на людину.

Тема зрад частково висвітлювалася в науковій літературі: було виведено визначення зради (Т. Андрєєва, К. Вітек), класифікація (І. Хмарук, П. Сидоров), визначені причини (Г. Уіллінгс, М. Хант, C. Голод, О. Лосєва, К. Ботуін, К. Імелінській та ін.).

Тема совладаючої поведінки глибше вивчена, накопичений величезний теоретичний матеріал (Р. Лазарус, С. Фолкман, А. Маслоу, Т. Крюкова, Р. Грановська, І. Нікольська, А. Лібіна та ін.). Однак ця конкретна ситуація (зрада партнера) і совладання з нею є недостатньо розглянутою в наукових дослідженнях. Перед нами стоїть задача розгляду способів совладання, що застосовуються в даній важкій життєвій ситуації.

Мета дослідження –теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити совладаючу поведінку жінки в ситуації зради.

Завдання дослідження:

  1. Проаналізувати ситуації зради в близьких стосунках та її наслідків.
  2. Визначити сутність совладаючої поведінки, стратегії і стилі орієнтованого на відносини копінгу, індивідуальний копінг, адаптивні стратегії поведінки жінок в ситуації кризи стосунків.
  3. Провести емпіричне дослідження совладаючої поведінки жінки в ситуації зради.
  4. Надати практичні рекомендації щодо совладаючої поведінки жінки в ситуації зради.

Об’єкт дослідження – совладаюча поведінка особистості.

Предмет дослідження – совладаюча поведінка жінки в ситуації зради.

Методи дослідження:

  • теоретичний аналіз літератури з проблеми дослідження
  • емпіричні методи: спостереження, психодіагностичні засоби: «Опитувальник подружнього копінгу» (М. Блоуман); опитувальник «Способи совладаючої поведінки» (Р. Лазарус, С. Фолкман), тест «Копінг-поведінка в стресових ситуаціях» (Д. Ендлер, Д. Джеймс, М. Паркер), методика «Реакції на ревнощі» (К. Маслач, Е. Пайнс)
  • інтерпретаційний метод, використаний при аналізі результатів дослідження (якісний аналіз)
  • математико-статистичний при визначенні якісно-кількісної оцінки отриманих експериментальних даних і їх статистичний аналіз (кореляційний аналіз)

Практична значущість роботи визначається в тому, що результати дослідження та розроблена корекційна програма можуть бути використані у практиці практичних психологів, а також можуть бути корисні в практиці психокорекції.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.